Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

SSZ pro katedry

Page list Help with Page list
Special
2. náhradní termín - hledání v protokolech SZ
2. náhradní termín - hledání v termínech SZ
2. náhradní termín - vyplnění v protokolu SZ
Úspěšnost ve studiu
B
Byl jsem do předmětu řádně zapsán a pak jsem zjistil, že se nemůžu zapsat na zkoušku a ze jsem přestal být zapsán.
C
Co mám dělat, když nemám přidělené uživatelské jméno a heslo nebo jsem zapomněl svoje heslo a login?
H
Hodnocení
J
Jak najdu studenty zapsané na můj předmět?
Jak obnovit zapomenuté heslo.
Jak odevzdat bakalářskou/diplomovou práci
Jak omluvit studenta z termínu
Jak pracovat s odevzdanou prací (finalizace apod.)?
Jak převést bakalářskou/diplomovou práci do formátu PDF/A
Jak přidat soubor k mému předmětu?
Jak schválí garant téma práce?
Jak se dostanu do SIS (studijního informačního systému)
Jak se mohu podívat na svůj rozvrh?
Jak se přihlásit na státní zkoušku nebo obhajobu?
Jak se zapsat do dalšího roku studia na Pedf.
Jak se zapsat do předmětů.
Jak se zapsat do prvního roku studia na Pedf.
Jak si vytisknout potvrzení o absolvovaných předmětech.
Jak si vytisknout potvrzení o studiu, absolvování a o průběhu studia.
Jak si vytisknout potvrzení o studiu.
Jak vypsat nový termín
Jak vypsat téma práce?
Jak vypsat termín v LS pro ZS
Jak vyškrtnu studenty z mého předmětu?
Jak využít potvrzení s elektronickým podpisem?
Jak zadat do systému konzultační hodiny?
Jak zadat nového vyučujícího do systému?
Jak zapíšu studenty na můj předmět?
Jak zjistím, že mám vše splněno pro vykonání státní zkoušky?
Jak zrušit zápis do předmětů.
Jaké služby mi SIS nabídne po přihlášení?
Je moje práce plagiát?
Je možné obhajovat bakalářskou/diplomovou práci před ústní státnicí
K
Karolinka
Kde najdu předběžný rozvrh bez přihlášení.
Kde najdu předběžný rozvrh.
Kdo je moje referentka?
Které předměty si mohu vybrat jako volitelné?
M
Musím mít splněnou prerekvizitu před zapsáním předmětu? I když si ten předmět vybírám jako volitelný?
Musím se omluvit, když se nedostavím na státní zkoušku?
N
Nástěnka
Nástěnka pro studenty
O
Obsah
Oprava hodnocení
Ostatní otázky
Otázky k závěrečné práci (BP + DP)
P
Plány
Plány pro studenty
Počty studentů 1
Počty studentů 2
Postup při zadávání závěrečné práce
Potvrzení
Práce s protokoly
Předměty
Přijímací řízení
Propadlý termín
Protokol Ph.D. SZ
Protokoly SZ
Protokoly SZZ
R
Referent/ka
Rozvrh
Rozvrh pro studenty
Rozvrh pro učitele
S
SIS: Anglické názvy předmětů - kontrola vyplnění
SIS: Anglické názvy předmětů - úprava překladu
SIS: Změna semestru
SIS:Anglické názvy předmětů - kontrola vyplnění
SIS:Jak probíhá tvorba rozvrhu?
SIS:Jak správně vytvořit a vyplnit rozvrhový lístek?
SIS:Jak zadat nového vyučujícího do systému?
SSZ pro katedry
Statistiky
Státní zkoušky – studenti
Studijní výsledky
Studuji dvojobor X + Y, překrývá se mi výuka.
T
Termíny zkoušek pro učitele
V
Vyučující
Z
Základní otázky týkající se práce se systémem pro učitele
Zapis pro studenty
Zápis pro učitele
Zkoušky pro studenty