Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Jak se zapsat do předmětů.

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS aneb REGISTRACE DO PŘEDMĚTŮ a přihlašování do rozvrhu v SIS

Před začátkem každého semestru si musíte zapsat předměty, které chcete plnit. Zápis probíhá elektronicky pomocí SIS (Studijního informačního systému) ode dne určeného harmonogramem. Přesný začátek zápisu je pak u každého ročníku či typu studia stanoven na jinou hodinu, ta je včas zveřejněna na stránkách fakulty či v SIS.

Příprava před zápisem

Několik dnů (či dříve) před začátkem zápisu se přihlásíte do SIS a zvolíte modul Zápis předmětů a rozvrhu.

alt
.
Dále kliknete na záložku Zápis (studijní plán), kde zvolíte správný rok, semestr a doporučený ročník.

alt
.
Pomocí kliknutí na malé ikonky vlevo (se žlutým trojúhelníkem a zeleným plusem) přidáte předměty do seznamu „k zápisu“.

alt
.
Dále je potřeba ověřit, zda je vámi vybrané předměty opravdu možné zapsat.
Zvolte záložku Povolené předměty (k zápisu) a stisknete tlačítko Žádost o kontrolu povolení.

alt
Po nějaké době můžete stisknout tlačítko Obnovit výsledek. Optimální situace nastane, když je výsledkem kontroly „Nenašly se chyby“. Tímto jste připraveni na dobu, kdy nastane samotný zápis.

alt
.
. Košík

Ještě před zapisováním předmětů si můžete uspořádat a rozmyslet svůj rozvrh. V záložce Zápis (studijní plán) je u každého předmětu odkaz rozvrh, který vám ukáže, kdy je daná část předmětu vyučována. Dále můžete rozklikávat jednotlivé obdélníčky a vždy konkrétní výuku přidat do košíku. Košík zobrazíte přes záložku Rozvrh, či pomocí cesty Rozvrh NG → Můj rozvrh → Zobrazit košík. !!POZOR!! Naházení konkrétních rozvrhových lístků do košíku vám umožní zorganizovat rozvrh, ale nezajistí zapsání předmětů. To musíte provést zvlášť způsobem popsaným dále.

Vlastní zápis

Těsně před začátkem zápisu se znovu přihlásíte do SIS a opět si otevřete záložku Zápis (studijní plán). Když mine začátek zápisu, hbitě obnovíte stránku (klávesa F5) a uvidíte, že u předmětů povolených k zápisu se objevila nová ikonka (prázdné kolečko). Kliknete na něj a následně kliknete na další tlačítko Zapsat. Někdy (většinou v případě cvičení) je nutné vybrat si i konkrétní paralelku.

alt
.
Po úspěšném zapsání všech příslušných předmětů se provádí ještě jedna kontrola, a to v záložce Kontrola (už zapsaných předmětů) stisknutím tlačítka „Žádost o kontrolu“. Nakonec se můžete těšit ze svého nového rozvrhu (přes záložku Rozvrh, či pomocí cesty Rozvrh NG → Můj rozvrh → Zobrazit nesplněné předměty.