Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Jak najdu studenty zapsané na můj předmět?

  1. Přihlásit do SIS
  2. Zvolit modul Zápis studentů do předmětů
  3. Z nabídky vybrat Předmět
  4. Z nabídky vybrat Paralelku

Poznámka:

  • V první fázi zápisu jsou do předmětu studenti pouze v oddíle Předběžně zapsaní studenti po webu
  • Ve druhé fázi zápisu jsou studenti zobrazeni v oddíle Závazně zapsaní studenti – pouze tito studenti jsou opravdu zapsáni do předmětu a pouze jim jde vyplňovat hodnocení
  • Studenti, kteří ve druhé fázi zápisu zůstali v Předběžném zápise, byli zapsáni po termínu stanoveném příslušným Harmonogramem akademického roku nebo nesplnili další podmínku (např. prerekvizitu pro tento předmět)
  • Studenti, kteří byli do předmětu zapsáni na základě žádosti studijním oddělením, nemají přiřazenu paralelku, jsou vidět pouze v předmětu (bez označeného RL)

alt

alt