Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

SIS:Jak správně vytvořit a vyplnit rozvrhový lístek?

Do rozvrhového lístku se dostanete přes RozvrhNG/Přehledy/Nerozvržená výuka. V závislosti na již zadaných datech se zobrazí až dvě tabulky, z nichž v horní jsou v řádcích zobrazeny již hotové rozvrhové lístky. V dolní tabulce je nabídka dosud nerozvržených předmětů. Klepnutím na Kód předmětu se dostanete do tvorby rozvrhového lístku. Poté si vyberete druh časové periodicity výuky z nabídky Přednáška, Cvičení, Bloková výuka, Nepravidelná výuka. Ve všech si můžete zvolit typ Přednáška, Cvičení nebo Praxe. Po klepnutí na druh časové periodicity výuky zadáte, jak již bylo řečeno, typ výuky, její délku (viz Jak zadat přestávky?) a bližší údaje o periodicitě (zejména v případě volby nepravidelné výuky), Poznámku k rozvrhu, Pokyn pro rozvrhovou komisi a přidáte jednoho nebo více učitelů. Poté vše odešlete příkazem Vytvořit.

Následně se zobrazí rozvrh tohoto předmětu (dosud prázdný), pod nímž je tabulka s kódem RL, názvem předmětu a vyučujícím(i). Zde poté zvolíte Upravit (ikona tužky píšící na papír), kde v dalším dialogu zadáte zejména Maximální počet studentů, dále můžete zadat Vzkaz přihlášeným studentům a povolit resp. zakázat Přihlašování po internetu. Dále zde můžete upravit další položky, které jste mohli vložit již v předcházejících krocích. Poté zadáte Upravit a tím se vrátíte do pohledu rozvrhu. Poté zvolíte příkaz Studenti (ikona dvou človíčků), kde vyberete skupinu či skupiny studentů (stejně jako v případě přidávání vyučujících je volby možné opakovat a přidávat další a další skupiny studentů). Až budete mít vybrány všechny skupiny studentů, kteří mají předmět navštěvovat, zadejte příkaz Zpět. Tím se opět vrátíte do pohledu rozvrhu. V tabulce pod ním přibudou právě zadané údaje. Tím je tvorba RL ukončena. Dále je možno pokračovat rozvržením tohoto RL, ovšem to je přípustné pouze v případě umístění do privátní učebny vaší katedry. (viz Jak mám zadat požadavek na nasazení?)

1. V RL musí být zadán vyučující. To platí i pro externisty (viz Jak zadat nového vyučujícího do systému?). RL může mít zadáno více vyučujících.

2. V RL musí být správně vyplněn okruh studentů:

- pokud se jedná o výuku pro celý daný okruh studentů, zadáte např. PN.UCIT/1.SZ, PB.VZD/1.AJ apod.

- pokud se jedná o nějakou skupinu studentů, zadáte např. PN.UCIT/1.SZ.S1, PB.VZD/1.AJ.S2 apod.

- pokud máte několik předmětů v rámci povinně volitelné výuky, jeden předmět dáte např. PB.VZD/1.BI.S1, jiný předmět dáte PB.VZD/1.BI.S2 atd., aby na rozvrhu nevznikaly překryvy pro jednotlivé skupiny.

- Pokud je pro váš obor důležité, aby se studenti zapisovali do stejné skupiny na všechny předměty (např. proto, aby vůbec mohli sestavit rozvrh), musíte toto napsat do Vzkazu přihlášeným studentům každého RL a případně ještě volit jiný způsob, jak na to studenty upozornit. Mělo by jít spíše o výjimečné případy. Obecně platí, že se studenti mohou zapisovat na jakoukoli skupinu.

3. V RL musí být zaškrtnuto, že se otevírá studentům pro zápis, a odhad počtu studentů. Uvedený počet studentů se používá pro kontrolu, zda místnost stačí pro RL kapacitně.

4. Do RL dále můžete napsat nějakou poznámku pro studenty (tzv. Vzkaz přihlášeným studentům). Ta se jim zobrazí u RL.

5. Máte-li nějaké speciální požadavky na umístnění RL (např. že to musí být místnost s technikou - nutno specifikovat jakou, velká místnost, místnost s kobercem apod.), napište to do Pokynu pro rozvrhovou komisi.

6. Máte-li nějaké nekonkrétní požadavky na časové rozvržení RL, napište to do Pokynu pro rozvrhovou komisi..

7. Pokud má být RL nasazen mimo fakultu, musí být v POŽADAVCÍCH uvedena místnost SMIMO (výuka mimo fakultu).

8. U výuky, která nemá stanovený pravidelný čas (e-learningové kurzy, praxe) se nevytváří RL, ale grupíková skupina.