Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Studijní výsledky

 1. Přihlásit na SIS
 2. Zvolit modul Výsledky zkoušek
 3. Zvolit u příslušného předmětu ikonu zápočtů či zkoušek
 4. Nastavit Datum
 5. Ujistit se o správném Výběru učitele
 6. Vyplnit u vybraných studentů zápočet (=háček) či známku
 7. Potvrdit tlačítkem "Zapsat známky" ("Zapsat výsledky-Z")

Poznámka:

 • Pozor na omezení, které máte ve filtru "Omezení na studenty"
 • Datum hodnocení nesmí být nižší než datum vypsaného termínu
 • Pokud se student NEDOSTAVIL, zaškrtněte položku "Propadlý termín" - přes záložku "Propadlý termín" nebo záložku (vyplňovat) "Jednotlivě", aby se mohl znovu přihlásit na další termín
 • Pokud se student OMLUVIL, je nutné toto vyznačit v modulu "Termíny zkoušek", aby se mohl znovu přihlásit na další termín
 • Při použití záložky "Rozvrh..." se v přehledu nemusí zobrazit studenti zapsaní dodatečně po zápisu

...

Ad 1, 2

alt

...

alt