Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Pro přihlášení používáte uživatelské jméno a heslo, které vám bylo přiděleno Centrální autentizační službou UK (CAS). Jedná se o totéž jméno a heslo, které používáte např. pro vstup do Studijního informačního systému (SIS).

Místo uživatelského jména můžete též použít vaše univerzitní číslo osoby. Toto osmimístné číslo je uvedené pod fotografií na vašem průkazu studenta či zaměstnance. Více informací o průkazech UK najdete na univerzitní stránce Typy průkazů.