Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Je možné obhajovat bakalářskou/diplomovou práci před ústní státnicí

Zda je možné obhajovat bakalářskou či diplomovou práci před ústní částí státní závěrečné zkoušky, stanoví platné vnitřní předpisy Pedagogické fakulty, zde konkrétně Pravidla pro organizaci studia.