Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Jak vyškrtnu studenty z mého předmětu?

  1. Zvolit modul Zápis studentů do předmětů Jak?
  2. Označit studenta, který má u jména křížek
  3. Vybraným studentům (úplně dole) zvolit možnost zrušit všechny rozvrhové lístky a předběžný zápis
  4. Potvrdit tuto volbu

Poznámka:

  • Vyškrtnout studenta z předmětu lze pouze na jeho žádost (má u jména křížek) a pokud je v části Předběžný zápis
  • Nesmím sám od sebe vyškrtnout studenta, který se zapsal na můj předmět – dle platných předpisů se student může v rámci volitelných předmětů zapsat i do předmětů, které nejsou v jeho studijním plánu
  • Student se do předmětu, který je v jeho studijním plánu, může zapsat v první fázi zápisu, kdy je "chráněn" pouze pro ně
  • Mimo období zápisu musí student podat písemnou žádost o vyškrtnutí z předmětu

alt