Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

2. náhradní termín - vyplnění v protokolu SZ

Návod ke stažení


  1. Přihlásit na SIS
  2. Zvolit modul Státní závěrečné zkoušky - protokoly
  3. Otevřít Editovat protokol příslušného studenta
  4. Editovat průběh SZ v protokolu + zadat přísedícího

Poznámka

  • Přísedící lze vybrat pouze z rozbalovacího výběru (= osoby jmenované děkanem fakulty)

...

Ad. 4

alt