Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Je možné obhajovat bakalářskou/diplomovou práci před ústní státnicí

Viewing page version #11
(Restore this version) 

Modified: 3 June 2015, 3:58 PM   User: Martin Čapek Adamec  → Picture of Martin Čapek Adamec

Zda je možné obhajovat bakalářskou či diplomovou práci před ústní částí státní závěrečné zkoušky, stanoví platné vnitřní předpisy Pedagogické fakulty, zde konkrétně Pravidla pro organizaci studia.