Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Je možné obhajovat bakalářskou/diplomovou práci před ústní státnicí

Viewing page version #17
(Restore this version) 

Modified: 4 January 2018, 1:03 PM   User: Petr Svoboda  → Picture of Petr Svoboda

Zda je možné obhajovat bakalářskou či diplomovou práci před ústní částí státní závěrečné zkoušky, stanoví platné vnitřní předpisy Pedagogické fakulty, zde konkrétně Pravidla pro organizaci studia.