Je možné obhajovat bakalářskou/diplomovou práci před ústní státnicí

Zda je možné obhajovat bakalářskou či diplomovou práci před ústní částí státní závěrečné zkoušky, stanoví platné vnitřní předpisy Pedagogické fakulty, zde konkrétně Pravidla pro organizaci studia.