Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Postup při zadávání závěrečné práce

Viewing page version #1
(Restore this version) 

Modified: 21 February 2024, 3:26 PM   User: Petr Svoboda  → Picture of Petr Svoboda

Modul Studentské a závěrečné práce

  1. Vedoucí práce vypíše téma a název práce do SIS
  2. Garant schválí téma práce návod zde
  3. Vedoucí práce přidělí práci studentovi a „zadá práci“
  4. Zadání vytiskne, podepíše garant i student, originál si ponechá student, stejnopis jde na SO do spisu studenta

Dle Opatření děkana č. 38/2020

Poznámka:

  • Téma práce obsahuje:a) název práce v českém a anglickém jazyceb) jméno vedoucího prácec) typ práce a studijní program / obord) zásady vypracování prácee) doporučený seznam literatury
  • Pokud je jazyk práce jiný než český, téma práce obsahuje název práce v jazyce práce a v českém a anglickém jazyce.