Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Protokol Ph.D. SZ

Viewing page version #5
(Restore this version) 

Modified: 1 February 2021, 5:21 PM   User: Petr Svoboda  → Picture of Petr Svoboda

 1. Přihlásit do SIS
 2. Zvolit modul Státní závěrečné zkoušky – protokoly
  1. Filtr Katedra nechat prázdný
  2. Zakliknout u filtru Období na „0 – celý rok“
  3. Filtr Termín – zadat datum (nepovinné)
  4. Kliknout na ikonku „Vyplnit“
 3. Vyplnit protokol
  1. Průběh zkoušky
  2. Zvolit způsob hlasování
  3. Označit přítomné členy komise
  4. Vyplnit výsledek hlasování (počet hlasů)
  5. Zapsat výsledek zkoušky (tlačítko „Editovat“)
  6. Uložit a generovat pdf
 4. Tisk protokolu
  1. Označit řádek, který chci vytisknout
  2. Zvolit tisk požadovaných dokumentů
  3. Potvrdit tlačítkem „Proveď“

Poznámka:

 • Do SIS se přihlašuji pod rolí „Učitel“
 • Musím být členem komise
 • Předseda komise může pod svým přihlášením znovu otevřít již uzavřený protokol

Ad 1

Ad 2

Ad 3

Ad 4