Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

SIS: Anglické názvy předmětů - úprava překladu

Viewing page version #4
(Restore this version) 

Modified: 6 October 2022, 1:41 PM   User: Petr Svoboda  → Picture of Petr Svoboda

  • Pouze pro roli "TAJEMNÍK"
  • Zvolte modul Úprava anglických názvů předmětů
  • Nastavte filtr (katedru a typicky "a" v anglickém názvu), při volbě Pouze označené se zobrazí pouze nastavené (obr. 1)
  • Tyto předměty jsou označeny červeným obdelníčkem
  • V detailu je třeba opravit název ve všech variantách pro každý akademický rok (obr. 2)

Tip:

  • Když nezaškrtnete volbu Pouze označené, můžete chybějící překlad získat od stejného předmětu, ve kterém je AJ překlad vyplněn.

Obr. 1:

alt

Obr. 2:

alt