Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Jak zadat nového vyučujícího do systému?

Zobrazení verze stránky #4
(Obnovení této verze) 

Změněno: 2. March 2015, 23.40   Uživatel: Martin Čapek Adamec  → Obrázek: Martin Čapek Adamec

Pokud vyučující není v číselníku fakulty v SIS (tj. nenabízí se např. při úpravě vyučujícího na rozvrhovém lístku), je potřeba nechat založit jeho záznam. Pověřený pracovník katedry vloží požadavek do příslušného diskuzního fóra https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/mod/forum/view.php?id=50 a uvede v identifikační údaje dané osoby - minimálně celé jméno včetně titulů a číslo osoby na UK. Součástí požadavku by také mělo být vyjádření, zda má být vyučujícímu přiřazena role Učitel či nikoli.

Pokud osoba identifikační číslo dosud nemá přidělené, je potřeba nechat jí založit vztah k danému pracovišti v databázi WhoIS (zařizuje personální oddělení). Číslo osoby přiděleno automaticky při založení jakéhokoli standardního vztahu k fakultě (studium, zaměstnání, uzavření DPČ nebo DPP). Pokud se jedná o osobu, která působí na fakultě z jiných právních důvodů (např. stážista Erasmus), zakládá se tato ve WhoIS jako externista.

Ve výjimečných případech je možné požádat o založení anonymní osoby v SIS s označením "externista" evt. "lektor". Tato osoba se zakládá pouze se souhlasem studijních proděkanek a maximálně jedna od každého typu. Použití anonymní osoby na rozvrhových lístcích je limitováno okamžikem, kdy je známa konkrétní osoba, která bude výuku realizovat.