Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Jak zadat nového vyučujícího do systému?

Viewing page version #2
(Restore this version) 

Modified: 2 March 2015, 10:35 PM   User: Martin Čapek Adamec  → Picture of Martin Čapek Adamec

Pokud vyučující není v číselníku fakulty v SIS (tj. nenabízí se např. při úpravě vyučujícího na rozvrhovém lístku), je potřeba nechat založit jeho záznam. Pověřený pracovník katedry vloží požadavek do příslušného diskuzního fóra https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/mod/forum/view.php?id=50 a uvede v identifikační údaje dané osoby - minimálně celé jméno včetně titulů a číslo osoby na UK. Pokud osoba toto číslo dosud nemá přidělené, je potřeba nechat jí založit vztah k danému pracoviště v databázi WhoIS (zařizuje personální oddělení). Číslo osoby je jinak přiděleno automaticky při založení jakéhokoli standardního vztahu k fakultě (studium, zaměstnání, uzavření DPČ nebo DPP). Ve výjimečných případech je možné požádat o založení anonymní osoby v SIS s označením "externista" evt. "lektor". Tato osoba se zakládá pouze se souhlasem studijních proděkanek a maximálně jedna od každého typu. Použití anonymní osoby na rozvrhových lístcích je limitováno okamžikem, kdy je známa konkrétní osoba, která bude výuku realizovat.