Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Jak zadat nového vyučujícího do systému?

Viewing page version #1
(Restore this version) 

Modified: 2 March 2015, 10:29 PM   User: Martin Čapek Adamec  → Picture of Martin Čapek Adamec

Pokud vyučující není v číselníku fakulty v SIS (tj. nenabízí se např. při úpravě vyučujícího na rozvrhovém lístku), je potřeba nechat založit jeho záznam. Pověřený pracovník katedry vloží požadavek do příslušného diskuzního fóra https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/mod/forum/view.php?id=50 a uvede v identifikační údaje dané osoby - minimálně celé jméno včetně titulů a číslo osoby na UK. Pokud osoba toto číslo dosud nemá přidělené, je potřeba nechat ji založit jako externistu daného pracoviště (zařizuje personální oddělení). Číslo osoby je jinak přiděleno automaticky při založení jakéhokoli standardního vztahu k fakultě (studium, zaměstnání, uzavření DPČ nebo DPP). Ve výjimečných případech je možné požádat o založení anonymní osoby s označením "externista" evt. "lektor". Tato osoba se zakládá pouze se souhlasem studijních proděkanek a maximálně jedna od každého typu. Použití anonymní osoby na rozvrhových lístcích je limitováno okamžikem, kdy je známa konkrétní osoba, která bude výuku realizovat.