Kontaktní osoby na katedrách (koordinátoři SIS)

Koordinátoři SIS jsou akademičtí pracovníci fakulty, kteří mají na starosti záležitosti kolem SIS na katedrách. Při hlášení problému se snažte podat všechny dostupné informace. Uvádějte především kód a přesný název předmětu, kterého se váš dotaz týká.


        
 
Katedra:
Jméno:

Page: () 1 2 3 4 ()
Katedra Jméno Kontakt
KOVF Zbyněk Zicha www

KPG Veronika Blažková www

KPG Jaroslava Hanušová (VZ) www

KPG Michal Zvírotský (UPVOV) www

KPG Zdeňka Hanková (VYCH) www

KPPP Blanka Zemanová (CŽV) www

KPPP Monika Kadrnožková (1. st. ZŠ) www

KPPP Eva Koželuhová (UMŠ, PPV) www

KPSY Klára Špačková www

KRL Jakub Konečný www

Page: () 1 2 3 4 ()