Kontaktní osoby na katedrách (koordinátoři SIS)

Koordinátoři SIS jsou akademičtí pracovníci fakulty, kteří mají na starosti záležitosti kolem SIS na katedrách. Při hlášení problému se snažte podat všechny dostupné informace. Uvádějte především kód a přesný název předmětu, kterého se váš dotaz týká.

Page: () 1 ... 31 32 33 34 35 36 37
Katedra: ÚVRV
Jméno: Kateřina Novotná
Kontakt: www
Page: () 1 ... 31 32 33 34 35 36 37