Kontaktní osoby na katedrách (tajemníci SIS)

Tajemníci SIS jsou akademičtí pracovníci fakulty, kteří mají na starosti záležitosti kolem SIS na katedrách. Při hlášení problému se snažte podat všechny dostupné informace. Uvádějte především kód a přesný název předmětu, kterého se váš dotaz týká.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31 ()
Katedra: KFJL
Jméno: Kateřina Esserová
Kontakt: www
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31 ()