Kontaktní osoby na katedrách (tajemníci SIS)

Tajemníci SIS jsou akademičtí pracovníci fakulty, kteří mají na starosti záležitosti kolem SIS na katedrách. Při hlášení problému se snažte podat všechny dostupné informace. Uvádějte především kód a přesný název předmětu, kterého se váš dotaz týká.


        
 
Katedra:
Jméno:

Page: () 1 2 3 4
Katedra Jméno Kontakt
KSP Jaroslava Zemková (CŽV) www

KSP Pavlína Šumníková www

KSP Eva Marádová www

KTV Jana Hájková www

KVV Zuzana Fišerová www

ÚVRV Kateřina Novotná; email: katerina.novotna@pedf.cuni.cz

Page: () 1 2 3 4