Kontaktní osoby na katedrách (tajemníci SIS)

Tajemníci SIS jsou akademičtí pracovníci fakulty, kteří mají na starosti záležitosti kolem SIS na katedrách. Při hlášení problému se snažte podat všechny dostupné informace. Uvádějte především kód a přesný název předmětu, kterého se váš dotaz týká.


        
 
Katedra:
Jméno:

Page: () 1 2 3 4 ()
Katedra Jméno Kontakt
KPG Veronika Blažková www

KPG Jaroslava Hanušová (Výchova ke zdraví) www

KPPP Eva Koželuhová (MŠ) www

KPPP Horská Petra (1. st. ZŠ) www

KPSY Špačková Klára www

KRL Zuzana Liptáková www

KSP Pavlína Šumníková (prezenční st.) www

KTV Jana Hájková www

KVV Zuzana Fišerová www

UPRPS Salivarová Jarmila www

Page: () 1 2 3 4 ()