Protokol Ph.D. SZ

Návod ke stažení


 1. Přihlásit do SIS
 2. Zvolit modul Státní závěrečné zkoušky – protokoly
  1. Filtr Katedra nechat prázdný
  2. Zakliknout u filtru Období na „0 – celý rok“
  3. Zvolit typ Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
  4. Filtr Termín – zadat datum (nepovinné)
  5. Kliknout na ikonku „Vyplnit“
 3. Vyplnit protokol
  1. Průběh zkoušky
  2. Zvolit způsob hlasování
  3. Označit přítomné členy komise
  4. Vyplnit výsledek hlasování (počet hlasů)
  5. Zapsat výsledek zkoušky (tlačítko „Editovat“)
  6. Uložit a generovat pdf
 4. Tisk protokolu
  1. Označit řádek, který chci vytisknout
  2. Zvolit tisk požadovaných dokumentů
  3. Potvrdit tlačítkem „Proveď“

Poznámka:

 • Do SIS se přihlašuji pod rolí „Učitel“
 • Musím být členem komise
 • Předseda komise může pod svým přihlášením znovu otevřít již uzavřený protokol

...

Ad 1

alt

...


Ad 2

alt

...


Ad 3

alt

...


Ad 4

alt