Propadlý termín

Návod ke stažení

AS: Propadlý termín = Nedostavil se bez omluvy


  1. Přihlásit na SIS
  2. Zvolit modul Státní závěrečné zkoušky - protokoly
  3. Vyfiltrovat příslušnou komisi
  4. Zvolit editaci protokolu
  5. Editovat Výsedek zkoušky
  6. Zakliknout okénko Propadlý termín
  7. Pole pro hlasování vyplnit "nulami"
  8. Uložit

Ad 4

alt

...

Ad 5

alt

...

Ad 6

alt

...

Ad 7,8

alt