SIS: Změna semestru

Návod ke stažení


  1. Přihlásit na SIS
  2. Zvolit modul Předměty
  3. Zvolit správný Akademický rok
  4. Otevřít požadovaný předmět
  5. Zvolit záložku Upravit
  6. Vykonat požadovanou změnu
  7. Uložit

Poznámka:

  • Pouze pro role Tajemník a Rozvrhář
  • Pozor na správné nastavení Akademického roku
  • Vyhledat předmět můžete různými způsoby (Moje katedra, Název, Katedra)

...

Ad 2

alt
...

Ad 3 - 4

alt
...

Ad 5 - 7

alt