Jak převést bakalářskou/diplomovou práci do formátu PDF/A

Jak uložit soubor v MS Word do archivního formátu PDF/A?

Postupujte dle návodu RUK "Jak na formát PDF/A". Nebo ve zkratce:

  1. Otevřít soubor
  2. Záložka SOUBOR
  3. Zvolit položku EXPORTOVAT
  4. Zvolit VYTVOŘIT DOKUMENT PDF/XPS
  5. Dále kliknout na ikonku VYTVOŘIT SOUBOR PDF/XPS
  6. Zvolte v nabídce MOŽNOSTI volbu KOMPAKTIBILNÍ S NORMOU ISO 19005-1 (PDF/A)
  7. Export do PDF/A potvrdíte volbou PUBLIKOVAT

    alt