Jak pracovat s odevzdanou prací (finalizace apod.)?

 1. Přihlásit na SIS
 2. Zvolit modul Vypisování témat prací
 3. Zvolit záložku Seznam prací
 4. Zadat správně FILTR na hledané práce / řešitele / ústav atd.
 5. Editovat a zadat požadované údaje
 6. Potvrdit "ULOŽIT"
 7. FINALIZOVAT

Poznámka:

 • Elektronické odevzdání práce studentem se zobrazí "samo"
 • Písemné odevzdání musí vyznačit pověřená osoba za katedru
 • Musí se potvrdit i to, že "Odevzdal vše a v pořádku" (pokud to je pravda)
 • Potvrzení "Odevzdal vše a v pořádku" není to samé, co vyplnění výsledku do předmětu "Příprava a zpracování bc./dipl. práce"
 • Pokud student/ka využije prvního (druhého) opravného termínu k úspěšné obhajobě, nepůjde Finalizovat, protože hodnocení obhajoby se "nepropíše" k práci - je nutno zadat ve spolupráci se Stud. odd.
 • Finalizovat se musí i neúspěšně obhájené práce...

Ad 1-2

alt

...

Ad 3-4

alt

...

Ad 5-6

alt