Jak vypsat téma práce?

Jak vypsat, přiřadit a zadat práci studentovi / studentce?

 1. Přihlásit na SIS
 2. Zvolit modul Studentské a závěrečné práce
 3. Zvolit záložku Nová práce
 4. Vyplnit (alespoň) položky označené * (hvězdičkou) viz poznámka Téma práce obsahuje
 5. Potvrdit nastavení – "ULOŽIT"
 6. Přidělit Řešitele - po potvrzení garantem studijního programu (návod zde)
 7. Zadat práci tlačítkem "ZADAT"

Poznámka:

 • Téma práce obsahuje:
  • název práce v českém a anglickém jazyce
  • jméno vedoucího práce
  • typ práce a studijní program / obor
  • zásady vypracování práce
  • doporučený seznam literatury
 • Pokud je jazyk práce jiný než český, téma práce obsahuje název práce v jazyce práce a v českém a anglickém jazyce.
 • Hotové zadání je možné i dále částečně Editovat
 • SIMS obor práce je povinný údaj
 • Když práci nepotvrdíte tlačítkem ZADAT student práci "vidí", ale nemůže vkládat ani práci ani další přílohy
 • Zadání práce je nutno vytisknout a podepsat (student + garant studijního programu)
 • Originál je pro studenta, stejnopis se zakládá do spisu na studijním oddělení)
 • Více na Důležité informace a předpisy

...

Ad 1-2

alt

...

Ad 3-6

alt

...

Ad 7

alt