Jak omluvit studenta z termínu

  1. Přihlásit na SIS
  2. Zvolit modul Termíny zkoušek - vypisování
  3. Nastavit hledání dle Termínů / var. A
  4. Nastavit hledání dle Studentů / var. B
  5. Omluvit studenta

Poznámka:

  • Pokud studenta neomluvíte, nepůjde mu přihlásit se na náhradní termín zkoušky.

alt

...

Ad var. A

alt

...

Ad var. B

alt

...

Ad Omluva

alt