Jak se dostanu do SIS (studijního informačního systému)

Do systému je možno se přihlásit z libovolného počítače, který je napojen na internet. Adresa: SIS