Jak si vytisknout potvrzení o absolvovaných předmětech.

VÝPIS SPLNĚNÝCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ)

Po přihlášení v SIS otevřete modul Státní závěrečné zkoušky a zvolte záložku Tisk. ..

alt
...

Tisk výpisu (MUSÍTE na studijní oddělení pro podpis a razítko) Pro tisk Výpisu klikněte na záložku „Výpis splněných studijních povinností“, poté na tlačítko Tisk výpisu, kterým vygenerujete potvrzení v pdf formátu.

alt
...

Tisk výpisu s certifikátem (NEMUSÍTE na studijní oddělení pro razítko) Pro tisk Výpisu klikněte na záložku „Výpis splněných studijních povinností“, poté na tlačítko Tisk výpisu s elektronickým certifikátem, kterým vygenerujete potvrzení v pdf formátu. Se staženým souborem zajdete např. na CzechPoint, kde vám vystaví potvrzení s ověřením pravosti certifikátu.