SIS:Anglické názvy předmětů - kontrola vyplnění

Pouze pro roli "TAJEMNÍK". Vyhledá podezřele krátké nebo chybějící anglické názvy u předmětů, které mají zapsaní nějací studenti.

alt

alt