Musím mít splněnou prerekvizitu před zapsáním předmětu? I když si ten předmět vybírám jako volitelný?