Jak zadat nového vyučujícího do systému?

Pokud vyučující není v číselníku fakulty v SIS (tj. nenabízí se např. při úpravě vyučujícího na rozvrhovém lístku), je potřeba nechat založit jeho záznam. Pověřený pracovník katedry vloží požadavek do příslušného diskuzního fóra a uvede v identifikační údaje dané osoby - minimálně celé jméno včetně titulů a číslo osoby na UK. Součástí požadavku by také mělo být vyjádření, zda má být vyučujícímu přiřazena role Učitel či nikoli.

Číslo osoby přiděleno automaticky při založení jakéhokoli standardního vztahu k fakultě (studium, zaměstnání, uzavření DPČ nebo DPP). Pokud se jedná o osobu, která působí na fakultě z jiných právních důvodů (např. stážista Erasmus), zakládá se tato ve WhoIS jako externista, požadavek je možné vložit na na stránkách SIT.

Ve výjimečných případech je možné požádat o založení anonymní osoby v SIS v příslušném fóru Helpdesk SIS s označením "externista" evt. "lektor". Tato osoba se zakládá pouze se souhlasem studijních proděkanek a maximálně jedna od každého typu. Použití anonymní osoby na rozvrhových lístcích je limitováno okamžikem, kdy je známa konkrétní osoba, která bude výuku realizovat.