SIS:Jak probíhá tvorba rozvrhu?

Tvorba rozvrhu se řídí harmonogramem dostupným v Helpdesk SIS (https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/mod/page/view.php?id=102) po přihlášení. S výjimkou požadavků na místnosti s kapacitou nad 80 osob se všechny podklady zadávají přímo prostřednictví elektronického systému.