Počty studentů 1

  1. Přihlásit do SIS
  2. Zvolit modul Hledání osob
  3. Z nabídky vybrat Obor SIMS, příp. další omezení
  4. Vyhledej

Poznámka:

  • Filtr ročník: Po zápisu nově přijatých studentů do 1. ročníku (červenec -začátek září) lze filtrovat nově zapsané studenty zvlášť

alt