Jak odevzdat bakalářskou/diplomovou práci

Práci je nutné odevzdat v elektronické formě (řeší Opatření děkana č. 38/2020 a Opatření rektora č. 16/2019). Datum odevzdání je datum, kdy je v SIS potvrzeno odevzdání práce se všemi náležitostmi (viz návod, tlačítko Odevzdat práci). Termín je stanoven harmonogramem akademického roku.

Elektronická forma se odevzdává prostřednictvím SIS. Aby bylo možné práci elektronicky odevzdat, musí ji mít student přidělenou a toto přidělení musí být potvrzeno vedoucím práce. V SIS ji pak naleznete v modulu Témata prací (výběr práce), u správně zadané práce je vyplněno datum ve sloupci "zadáno". Podrobnosti o práci s tímto modulem (i o vkládání souborů) jsou uvedeny v nápovědě dostupné ze SIS přes ikonu otazníku v záhlaví stránky, nebo zde níže.

Vlastní řešení práce se vkládá ve formátu PDF/A + návod.

Abstrakty závěrečných prací (v českém a anglickém jazyce) se odevzdávají také samostatně ve formátu PDF/A. V případě bakalářské práce je abstrakt součástí bakalářské práce a samostatně se neodevzdává.

Důrazně studentům doporučujeme, nenechávat si odevzdání práce na poslední chvíli! Kontrola validity probíhá dávkově (trvá minimálně cca 10 - 15 minut, doba se liší podle velikosti a obsahu souboru) a zejména těsně před půlnocí není možné stoprocentně zaručit, že skutečně doběhne před skončením požadovaného termínu.


Po přihlášení v SIS otevřete modul Témata prací (Výběr práce)

alt

V modulu Témata prací (Výběr práce) překontrolujte, zda je ve sloupci Zadáno (1) vyplněné datum. V případě že není vyplněno, nebudete moci vložit práci přes SIS (obraťte se na vedoucího práce či pověřenou osobu na katedře, na které Vám práce byla zadána). Rozklikněte detail práce (2).

alt

V Detailu práce přejděte na záložku Editace (1). Čtěte pozorně pokyny, které se Vám na této stránce zobrazí! V rozbalovací liště vyberte typ vkládaného souboru, např. Řešení práce – tj. bakalářská/diplomová práce (2). Do okna Nahrát soubor (3) nahrejte příslušný soubor, potvrďte kliknutím na Uložit vybraný soubor k práci (4). Pokud je vše v pořádku a nechcete nic přidávat ani ubírat, odevzdejte elektronicky tuto práci kliknutím na Odevzdat práci (5).

alt