Karolinka

Karolinka je přehled studijních předpisů a plánů vydávaný každý rok pedagogickou fakultou. Jedná se o závazný dokument, který obsahuje všechny podklady pro vaše studium. Aktuální verzi naleznete na stránkách fakulty.