Musím se omluvit, když se nedostavím na státní zkoušku?

Nemohu se účastnit státní zkoušky, na kterou jsem se přihlásil/a:

  • musím se omluvit na příslušné katedře
  • pověřená osoba na katedře vyznačí tuto omluvu k mému termínu

Pokud se neomluvím, termín mi !! propadá !!

  • Více Studijní a zkušební řád UK čl. 9 odst. 12.

Nedostaví-li se student ke státní zkoušce nebo její části, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda zkušební komise.