Jak se zapsat do prvního roku studia na Pedf.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí...

  1. Přihlásit se do SIS do modulu "Přijímací řízení"
  2. Otevřít "Moje přihlášky"
  3. Otevřít "Průběh PŘ"
  4. Položka "Zápis do studia určen na termín" (zde je datum stanoveného řádného zápisu)
  5. Použít odkaz "Vygenerovat zápisový list"

Poznámky:

  • Zápisový list je třeba vytiskout, podepsat a odevzdat v den zápisu do 1. r. studia na studijní oddělení

Ad 1. - 3.

alt

Ad 4. - 5.

alt